Get Adobe Flash player

ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง "บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา"

25-05-2017 14:18

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการ รพ.ราชเวช เชียงใหม่ ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง "บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา " ในรายการมองเมืองเหนือ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชีียงใหม่)

Untitled Document

RAJAVEJ CHIANGMAI HOSPITAL