Get Adobe Flash player

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ปวดบริเวณส้นเท้า"

26-05-2017 14:19

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นพ.ภาคย์ภูมิ ภูมิเจริญ แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ปวดบริเวณส้นเท้า " พร้อมทั้งตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ ณ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เชียงหม่ (สวท เชียงใหม่)

Untitled Document

RAJAVEJ CHIANGMAI HOSPITAL