Get Adobe Flash player

ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "โทษของการสูบบุหรี่"

31-05-2017 15:25

31 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ โดยนายแพทย์ฉัตรชัย เจริญศรี ผู้อำนวยการฝ่ายประสานสิทธิการรักษาและคุณภาพ ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "โทษของการสูบบุหรี่" แก่พนักงานโรงแรมแชงกรี-ลา

Untitled Document

RAJAVEJ CHIANGMAI HOSPITAL