Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "โทษของการสูบบุหรี่"

31-05-2017 15:25

31 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ โดยนายแพทย์ฉัตรชัย เจริญศรี ผู้อำนวยการฝ่ายประสานสิทธิการรักษาและคุณภาพ ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "โทษของการสูบบุหรี่" แก่พนักงานโรงแรมแชงกรี-ลา

โครงการอบรม "คุณแม่สมัยใหม่ ใส่ใจลูกรัก"

26-05-2017 14:20

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรม "คุณแม่สมัยใหม่ ใส่ใจลูกรัก" เพื่อเป็นการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนและหลังคลอดอย่างถูกต้อง โดยในงานมีการให้ความรู้โดยนพ.มังกร สวัสดิ์ สูตินรีเวช และ นพ.ณัฐพนธ์ ตันตรีสุคนธ์ กุมารแพทย์ ภายในงานมีกิจกรรมตอบคำถามพร้อมของรางวัล #rajavejchiangmai #marketingrjh

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ปวดบริเวณส้นเท้า"

26-05-2017 14:19

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นพ.ภาคย์ภูมิ ภูมิเจริญ แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ปวดบริเวณส้นเท้า " พร้อมทั้งตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ ณ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เชียงหม่ (สวท เชียงใหม่)

ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง "บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา"

25-05-2017 14:18

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการ รพ.ราชเวช เชียงใหม่ ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง "บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา " ในรายการมองเมืองเหนือ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชีียงใหม่)

ให้ความรู้กับประชาชน ณ. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz

22-05-2017 14:18

22 พฤษภาคม 2560 นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " วันความดันโลหิตสูงโลก และ โรคที่มากับฤดูฝน" พร้อมทั้งตอบปัญหาสุขภาพ ณ. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz

Total 45 Record : 9 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
Untitled Document

RAJAVEJ CHIANGMAI HOSPITAL