โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

แพคเกจ & โปรโมชั่น

แพคเกจตรวจสุขภาพ

"เพราะการมีสุขภาพที่ดี ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ"

       รายการตรวจ

โปรแกรม 1
สำหรับอายุ
14-30 ปี
โปรแกรม 2
สำหรับอายุ
31-40 ปี
(ชาย)
โปรแกรม 3
สำหรับอายุ
31-40 ปี
(หญิง)
โปรแกรม 4
สำหรับอายุ
40 ปีขึ้นไป
(ชาย)
โปรแกรม 5
สำหรับอายุ
40 ปีขึ้นไป
(หญิง)
Premium
อายุ
40 ปีขึ้นไป
(ชาย)
Premium
อายุ
40 ปีขึ้นไป
(หญิง)
Premium Plus
อายุ
40 ปีขึ้นไป
(หญิง)
 1.ตรวจร่างการทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 2.ตรวจเอ็กซเรย์ปอด (Chest x-ray)
 3.ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Exam)
 4.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 5.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 6.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 7.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 8.ตรวจไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 9.ตรวจไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 10.ตรวจการทำงานของไต (BUN/Creatinine)
 11.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT/SGPT)
 12.ตรวจการทำงานของตับ (Alk,Phos)
 13.ตรวจการทำงานของตับ (Alb,Glob,T.bill,D.bill)
 14.ตรวจโปรตีนในเลือด (Total Protien)
 15.ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 16.ตรวจหาเซลล์มะเร็งตับ (AFP)
 17.ตรวจหาเซลล์มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)
 18.ตรวจหาเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 19.ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Thin prep)
 20.ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG)
 21.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง
(U/S Whole Abdomen)
 22.ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram)

               ราคา

1,300

2,600

2,700

3,800

3,800

4,900

5,000

6,700

หมายเหตุ* ราคาแพคเกจตรวจสุขภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • ไม่ควรอดนอน ดื่มสุราหรือกาแฟในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
 • ควรสวมใส่เสื้อที่สามารถพับแขนขึ้นได้สะดวก ไม่รัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด
 • ถ้าต้องการตรวจภายใน (เฉพาะสุภาพสตรี) ควรสวมใส่กระโปรง และควรตรวจก่อนหรือหลังการมีประจำเดือน 7 วัน
 • ควรนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนตรวจวัดความดันโลหิต
 • การอดอาหารก่อนตรวจสุขภาพ

 • - การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนการเจาะเลือด 8 ชม. และตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride, HDL, LDL)
 • - ควรงดน้ำหรืออาหาร 12 ชม. หากกระหายน้ำมากให้จิบน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย
 • - หลังจากการเจาะเลือดแล้วสามารถรับประทานน้ำและอาหารได้ทันที จากนั้นเข้ารับการตรวจรายการต่อไปได้
 • - ควรตรวจสุขภาพในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรยเกินไป
 • เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้ว

 • - ควรพับแขนเสื้อข้างที่เจาะเลือดบริเวณข้อพับไว้อยางน้อย 5-10 นาที ไม่คลึงหรือนวดบริเวณที่เจาะเลือดเพราะอาจจะทำให้เส้นเลือดแตกได้
 • -ในกรณีที่มีรอยช้ำเขียวบริเวณที่เจาะเลือดแสดงว่าเส้นเลือดอาจจะแตก รอยช้ำดังกล่าวจะหายเองภายใน 1-2 สัปดาห์อาจทายาแก้ฟกช้ำ เช่น ฮีรูดอยด์ช่วยได้ แต่ไม่ควรคลึงบริเวณที่เส้นเลือดแตก
 • การเก็บปัสสาวะ

 • - ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วค่อยเก็บตัวอย่างปัสสาวะช่วงกลาง และทิ้งปัสสาวะช่วงสุดท้ายไป
 • - สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจ หรือถ้าต้องการตรวจต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
 • เอกเซเรย์ปอด

 • - ในวันตรวจงดใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นโลหะ
 • - สุภาพสตรีงดใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก
 • - ไม่ควรเอกซเรย์ หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หากสงสัยว่าจะมีการตั้งครรภ์ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเอกซเรย์


 • แหล่งที่มา "สาระน่ารู้" ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานกลาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2554

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่