กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 96 ราย บริจาคอวัยวะ 3 ราย บริจาคดวงตา 3 ราย