งานรดน้ำดำหัวผู้บริหารและแพทย์อาวุโสประจำปี 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยได้จัดงานรดน้ำดำหัวผู้บริหารและแพทย์อาวุโส เนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 โดยมี นายหัสดิน โปรเทียรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และนางวราภรณ์ ตันรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและสนับสนุน เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์อาวุโส ร่วมกล่าวคำอวยพรให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง หลังเสร็จพิธียังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันอีกด้วย

บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่