พญ.พัชรินทร์ กรุงวงศ์

สาขาเฉพาะทาง : กุมารเวชศาสตร์

*หมายเหตุ เวลาปฏิบัติงานแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า สามารถโทรสอบถามได้ที่ 053-801999