ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครงาน

หลายอัตรา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

รับ 1 อัตรา

 • จบการศึกษาระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในด้าน  Hardware Computer
 • อายุ 20 ปี ถึง 35 ปี
 • มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และกระตือรือล้นในการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

รับ 2 อัตรา

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

รับ 1 อัตรา

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา(Transcript,หนังสือรับรองวุฒิ)
 4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)
 5. สำเนาใบรับรองการทำงาน(ในกรณีที่มีประสบการณ์)
 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
 7. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)
 8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสายตรง
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ลาพักร้อนสูงสุด 10 วัน/ปี
 6. ปรับเงินเดือนประจำปี/เงินพิเศษประจำปี
 7. ค่าล่วงเวลา
 8. ฝึกอบรมประจำปี

คลิกที่นี่ เพื่อโหลดเอกสารสมัครงาน

**กำลังปรับปรุง เอกสารแบบฟอร์ม ยังไม่เปิดให้ใช้งานโหลดได้ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครในระบบตามปกติ

 

สมัครได้ที่
แผนกบุคคล วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30น. – 16.30น.
โทร. 
052-011-999 ต่อ 228,229