ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562” จัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ วัดลัฎฐิวัน(วัดพระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย
1.การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
2.การมอบเงินบริจาค “แรงงานคนละ 9 บาท ช่วยกาชาด”
3.การเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
4.การถวายภัตตาหารเพล
5.การออกโรงทาน
6.การมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น