ห้องพักผู้ป่วยใน

ประเภทห้องพัก / อัตราค่าบริการต่อวัน (บาท)

ห้องสังเกตอาการ ER ชั่วโมงแรก 200 บาท , ชั่วโมงต่อไป 100 บาท ไม่เกิน 6 ชั่วโมง , เตียงเสริม ( สำหรับญาติ ) : คิดเพิ่ม 300 บาทต่อวัน , อาหารต่างประเทศ : คิดเพิ่ม 200 บาทต่อวัน

หมายเหตุ : ค่าบริการเตียงเสริม สำหรับผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ท่าน คิดเฉพาะค่าห้อง 50% ( จากปกติ ) ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ตามสิทธิเดิม ( 1 ห้องเสริมได้เตียงเดียวเท่านั้น )

  • ส่วนเกินค่าห้องประกันสังคม คิดจากส่วนต่างของค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล ตามสิทธิ์ค่าห้องประกันสังคม
  • ราคานี้รวมเริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ( ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า )