ห้องพักผู้ป่วยใน

ประเภทห้องพัก / อัตราค่าบริการต่อวัน (บาท)

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวมทั้งหมด
2,800 350 650 200 4,000
 • เตียงเสริมผู้ป่วยตามสิทธิ์ เงินสด/ทั่วไป และ ประกันชีวิต (ไม่มีส่วนเกิน) 2,600 บาท
ฟรี WIFI ไมโครเวฟ เตียงเสริม เครื่องฟอกอากาศ น้ำดื่ม / วัน เตียงไฟฟ้า Set admit ชุดถ้วย-ชาม
5 ขวด 1 ชุด
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวมทั้งหมด
2,000 350 650 200 3,200
 • เตียงเสริมผู้ป่วยตามสิทธิ์ เงินสด/ทั่วไป และ ประกันชีวิต (ไม่มีส่วนเกิน) 2,200 บาท
ฟรี WIFI ไมโครเวฟ เตียงเสริม เครื่องฟอกอากาศ น้ำดื่ม / วัน เตียงไฟฟ้า Set admit ชุดถ้วย-ชาม
5 ขวด 1 ชุด
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวมทั้งหมด
1,900 350 550 200 3,000
 • เตียงเสริมผู้ป่วยตามสิทธิ์ เงินสด/ทั่วไป และ ประกันชีวิต (ไม่มีส่วนเกิน) 2,050 บาท
ฟรี WIFI ไมโครเวฟ เตียงเสริม เครื่องฟอกอากาศ น้ำดื่ม / วัน เตียงไฟฟ้า Set admit ชุดถ้วย-ชาม
5 ขวด 1 ชุด
 
previous arrownext arrow
Slider
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวมทั้งหมด
1,600 350 550 200 2,700
 • เตียงเสริมผู้ป่วยตามสิทธิ์ เงินสด/ทั่วไป และ ประกันชีวิต (ไม่มีส่วนเกิน) 1,900 บาท
ฟรี WIFI ไมโครเวฟ เตียงเสริม เครื่องฟอกอากาศ น้ำดื่ม / วัน เตียงไฟฟ้า Set admit ชุดถ้วย-ชาม
2 ขวด 1 ชุด
previous arrownext arrow
Slider
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวมทั้งหมด
1,200 250 550 200 2,200
 • เตียงเสริมผู้ป่วยตามสิทธิ์ เงินสด/ทั่วไป และ ประกันชีวิต (ไม่มีส่วนเกิน) 1,600 บาท
ฟรี WIFI ไมโครเวฟ เตียงเสริม เครื่องฟอกอากาศ น้ำดื่ม / วัน เตียงไฟฟ้า Set admit ชุดถ้วย-ชาม
2 ขวด 1 ชุด

1. ห้องพิเศษคู่

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวมทั้งหมด
400 200 200 200 1,000
ฟรี WIFI ไมโครเวฟ เตียงเสริม น้ำดื่ม / วัน เตียงไฟฟ้า Set admit ชุดถ้วย-ชาม
2 ขวด
 • ไม่มีบริการเตียงเพิ่ม

2. ห้องรวม

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวมทั้งหมด
300 200 200 200 900
ฟรี WIFI ไมโครเวฟ เตียงเสริม น้ำดื่ม / วัน เตียงไฟฟ้า Set admit ชุดถ้วย-ชาม
2 ขวด
 • ไม่มีบริการเตียงเพิ่ม

3. ห้องผู้ป่วยหนัก ICU

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวมทั้งหมด
1,400 800 200 2,400
 • ไม่มีบริการเตียงเพิ่ม

4. ห้องรวมเด็กอ่อน NS

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวมทั้งหมด
400 400 200 1,000
 • ไม่มีบริการเตียงเพิ่ม

ห้องสังเกตอาการ ER ชั่วโมงแรก 200 บาท , ชั่วโมงต่อไป 100 บาท ไม่เกิน 6 ชั่วโมง , เตียงเสริม ( สำหรับญาติ ) : คิดเพิ่ม 300 บาทต่อวัน , อาหารต่างประเทศ : คิดเพิ่ม 200 บาทต่อวัน

หมายเหตุ : ค่าบริการเตียงเสริม สำหรับผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ท่าน คิดเฉพาะค่าห้อง 50% ( จากปกติ ) ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ตามสิทธิเดิม ( 1 ห้องเสริมได้เตียงเดียวเท่านั้น )

 • ส่วนเกินค่าห้องประกันสังคม คิดจากส่วนต่างของค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล ตามสิทธิ์ค่าห้องประกันสังคม
 • ราคานี้รวมเริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ( ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า )