ศูนย์รักษาด้วยการส่องกล้อง

การผ่าตัดส่องกล้อง

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคโดยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่วิธีการส่องกล้องในระบบต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยมีแผลขนาดเล็ก ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บแผลน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้าง พร้อมให้บริการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญและประสบการณ์
  • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  • การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร
  • การส่องกล้องตรวจทางเดินหายใจ
  • การส่องกล้องรักษาข้อไหล่ติด
  • การส่องกล้องรักษาข้อเข่า
ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-801999