คลินิกสตรีวัยทอง

ผู้หญิงเรามีช่วงวัยที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายครั้งใหญ่ 3 ช่วงด้วยกัน ช่วงแรกคือการมีประจำเดือน เพื่อเปลี่ยนจากวัยเด็กสู่วัยสาว ช่วงที่สองคือตั้งครรภ์ เปลี่ยนจากหญิงสาวเป็นแม่ และช่วงที่สามคือหมดประจำเดือน ซึ่งช่วงวัยใกล้หมดประจำเดือน วัยทอง หรือเมโนพอส (Menopause) จะมีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายหลายอย่างที่ต้องเตรียมรับมือ

เตรียมพร้อมรับมือกับอาการวัยทอง โดยการตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยให้ร่างกายแข็งแรง อย่างเช่นการรำมวยจีน พักผ่อนให้เพียงพอ เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาควบคู่กันไป

ฮอร์โมนทดแทนคืออะไร?
บางคนเมื่อถึงวัยเมโนพอส คุณหมอจะแนะนำให้ใช้ฮอร์โมนทดแทนเพื่อรักษาอาการวัยหมดประจำเดือนที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นมีปัญหาเกี่ยวกับช่องคลอด ระบบทางเดินปัสสาวะ โรคกระดูกพรุน ฯลฯ แต่ถ้าคนคนนั้นมีโอกาสเสี่ยงหรือเป็นโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ตับอักเสบเฉียบพลัน หลอดเลือดดำอุดตันจากลิ่มเลือด คุณหมออาจจะไม่แนะนำให้ใช้ เพราะอาจเกิดอันตรายจากโรคที่เป็นเพิ่มขึ้นได้

การรักษาอาการสตรีวัยทอง

  • การซักประวัติ
  • ตรวจสุขภาพ
  • ตรวจมะเร็งปากมดลูก
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ
  • การรักษาโดยใช้ฮอร์โมนทดแทน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น. คลินิกสตรีวัยทอง
แผนกผู้ป่วยนอก