โปรแกรมตรวจ Covid-19

Covid-19 Package

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยทำให้เกิดความกังวลสงสัยเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอีกหนึ่งวิกฤตการณ์ทางสุขภาพที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติโดย WHO ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอีกหนึ่งการระบาดครั้งใหญ่ของโลก

หลักเกณฑ์การระบาด (Pandemic) ระดับโลกของ WHO คือ

 • โรคที่สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยจนเสียชีวิต
 • มีการติดต่อระหว่างคนสู่คน
 • การแพร่ระบาดลุกลามไปทั่วโลก

โดยห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่สามารถตรวจ SARS-CoV-2 (COVID-19) ซึ่งตรวจภายในตู้ความดันลบ(ช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคให้อยู่แต่เฉพาะในตู้เท่านั้น และยังมีการฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV-C ทำให้ไวรัสหมดความสามารถในการก่อโรค) เพียงผู้รับบริการสวมชุดคลุมและหมวกคลุมผมสำหรับเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและคอเพื่อป้องกันการตกค้างของละอองเชื้อที่อาจติดตามเสื้อผ้าของผู้รับบริการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทร : 065-4720328 / 065-4720329
 • FACEBOOK : rajavejchiangmai
 • LINE : @205niakc

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองคิว

 • กรุณาลงทะเบียนจองคิวตรวจล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการผ่านทางเว็บ ได้ 2 ช่องทาง link หรือ qr-code

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าต่างลงทะเบียน

 • โรงพยาบาลแจ้งวันและเวลาที่เข้ารับการตรวจทาง SMS/E-Mail/เบอร์โทร
 • ชำระค่าบริการก่อนเข้ารับการตรวจโดยการโอนผ่านอินเตอร์เน็ตและแนบหลักฐานการชำระเงินเลขที่บัญชี 520-1-59995-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่ ชื่อบัญชี บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร KTC ผ่อนชำระ 0% 3 เดือน หรือ 8% 10 เดือน (สำหรับท่านที่เลือกการตรวจแบบพบแพทย์เท่านั้น)

Covid-19 แบบพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

การตรวจแบบพบแพทย์ สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 หรือต้องการตรวจเอกซเรย์ปอด,เจาะเลือดหาภูมิคุ้มกัน และฟังผลการตรวจโดยตรงจากแพทย์

 • สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น.

อัตราค่าบริการสุทธิ

 • Program 1 PCR Lab Test 7,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการพร้อมใบรับรองแพทย์)
 • Program 2 PCR + X-ray 7,500 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการพร้อมใบรับรองแพทย์)
 • Program 3 PCR + ภูมิคุ้มกัน Blood Test 9,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการพร้อมใบรับรองแพทย์)
 • Program 4 PCR + ภูมิคุ้มกัน Blood Test + X-ray 9,500 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการพร้อมใบรับรองแพทย์)

ขั้นตอนการรับบริการ

 • เข้ารับการตรวจพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อม SMS/E-Mail ที่แจ้ง และชำระค่าบริการ (เงินสด,บัตรเครดิต สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระค่าบริการล่วงหน้า)
 • คัดกรอง ซักประวัติเบื้องต้น และตรวจสอบการชำระค่าบริการ
 • เข้ารับบริการตรวจรายการตามโปรแกรมที่ได้เลือก และรอฟังผลการตรวจพร้อมพบแพทย์

ระยะเวลาฟังผลพร้อมพบแพทย์

 • รอบการตรวจเวลา 06.00 – 15.00 น. รอฟังผลพร้อมพบแพทย์ภายในเวลา 20.00 น. ของวันที่เข้ารับการตรวจ

รอบการตรวจเวลา 15.01 – 20.00 น. (จะทราบผลภายในเวลา 00 น.ของวันถัดไป และสามารถนัดพบแพทย์หลังจากทราบผลได้ แต่ไม่เกิน 2 วัน นับจากทราบผลการตรวจ)

Covid-19 Drive Thru

สำหรับผู้รับบริการที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 แม้ไม่มีอาการ แต่ไม่แน่ใจว่าไปสัมผัสหรือไปรับเชื้อมาหรือไม่ ซึ่งต้องการที่จะตรวจหาเชื้อ และต้องการความสะดวก ความรวดเร็ว เพื่อความมั่นใจในการรับบริการในตู้ความดันลบ โดยไม่ต้องเข้าไปตรวจในโรงพยาบาล

 • สามารถขับรถหรือนั่งรถส่วนตัวเข้าไปตรวจเพียงแค่เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและคอ PCR Lab Test (บริเวณหลังโพรงจมูก 2 จุด และบริเวณต่อมทอนซิล) เพื่อส่งตรวจหาเชื้อ โดยผู้รับบริการลงจากรถและเข้าตรวจภายในห้องความดันลบ ลดความแออัดและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ
 • สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น.

อัตราค่าบริการสุทธิ

 • 6,000 บาท
 • 6,200 บาท (รวมใบรับรองแพทย์)

ระยะเวลาตรวจ

 • 10 – 20 นาที (ระยะเวลาอาจขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลและตรวจสอบการชำระค่าบริการ)

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. เข้ารับการตรวจพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อม SMS/E-Mail ที่แจ้ง และชำระค่าบริการ (เงินสด,บัตรเครดิต,โอนผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระค่าบริการล่วงหน้า) เลขที่บัญชี 520-1-59995-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่ ชื่อบัญชี บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด
 2. จุดตรวจที่ 1 คัดกรอง ซักประวัติเบื้องต้น และตรวจสอบการชำระค่าบริการ
 3. จุดตรวจที่ 2 เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและคอ (บริเวณหลังโพรงจมูก 2 จุด และบริเวณต่อมทอนซิล) ภายในห้องความดันลบ

รอรับผลการตรวจภายใน 12 – 24 ชั่วโมง โดยผลตรวจจะจัดส่งผ่านทาง SMS/E-Mail/เบอร์โทรและภายใน 3 วันทำการทางไปรษณีย์

 

ระยะเวลาแจ้งผล

 • รอบการตรวจเวลา 06.00 – 15.00 น. แจ้งผลภายใน 20.00 น. ของวันเดียวกัน
 • รอบการตรวจเวลา 15.01 – 20.00 น. แจ้งผลภายใน 12.00 น. ของวันถัดไป

ผลการตรวจ

แปลผลทางคลินิก

RT-PCR

Antibody

ไม่มีการติดเชื้อ และไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ (ไม่เคยได้รับเชื้อ)

+

มีการติดเชื้อ แต่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ (ติดเชื้อระยะแรก)

+

+

มีการติดเชื้อ เริ่มมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ

+

มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ แต่ตรวจไม่พบเชื้อ อาจติดเชื้อแต่ปริมาณเชื้อที่ออกจากร่างกายขณะตรวจมีไม่เพียงพอต่อการตรวจพบ ควรตรวจหาเชื้อ (PCR) ซ้ำ*