ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครงาน

หลายอัตรา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

1 อัตรา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

2 อัตรา

 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ

1 อัตรา

 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ 6 เดือน

หลายอัตรา

 • จบการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาล สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

1 อัตรา

 • จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถในซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

2 อัตรา

 • จบการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้

1 อัตรา

 • จบการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป เพศชาย สามารถทำงานเป็นกะได้ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย มีใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัย

2 อัตรา

 • จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

1 อัตรา

 • จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

1 อัตรา

 • จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

2 อัตรา

 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์

2 อัตรา

 • จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป เพศชาย สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครได้ที่
แผนกบุคคล วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30น. – 16.30น.
โทร. 053 801 999 ต่อ 228,229