แผนกรังสี

ให้บริการเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และการอ่านภาพเอกซเรย์ โดยใช้ระบบ PACS (Picture archiving and communication system) รังสีแพทย์สามารถดูภาพเอกซเรย์ผ่านระบบของโรงพยาบาลได้ทันทีหลังการเอกซเรย์ ดูแลการเอกซเรย์ด้วยรังสีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมกับทีมรังสีการแพทย์

  • เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN Multi Slice
  • เครื่องอัลตร้าซาวน์
  • เครื่องฟลูออโรสโคป
  • การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram

เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง