ข่าวประชาสัมพันธ์

3 days ago

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ... See more

1 week ago

วันที่1 วันเริ่มต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น วันเอดส์โลก ... See more

1 week ago
อบรม CPR&First Aid โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส และ โรงแรมดุสิตดีทู

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ขอขอบคุณ " โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสเชียงใหม่ และ ... See more

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ขอขอบคุณ " โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสเชียงใหม่ และ ... See more

1 week ago
งานวันเบาหวานโลก 2019

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 ได้มีการจัดโครงการวันเบาหวานโลก ประจำปี ... See more

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 ได้มีการจัดโครงการวันเบาหวานโลก ประจำปี ... See more

1 week ago
อบรม CPR&First Aid JDR Tour และ HanaTour

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ขอขอบคุณ " บริษัท เจดีอาร์ ทัวร์ จำกัด และ ... See more

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ขอขอบคุณ " บริษัท เจดีอาร์ ทัวร์ จำกัด และ ... See more

2 weeks ago
ภาพบรรยากาศ งานเบาหวานโลก 2562 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ... See more

2 weeks ago

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน วัน IC DAY
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ... See more

2 weeks ago

3 weeks ago

"ลอยกระทง" เป็นประเพณีบูชารอยพระพุทธบาท แสดงความ ... See more

1 month ago

ขอเชิญร่วมงานวันเบาหวานโลกประจำปี 2562
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ... See more

« 1 of 23 »