ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรโมชั่น / ข่าวสาร / นานาสาระ
2 months ago

🔶 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เชิญผู้ถือบัตรประกันสังคม บัตรทอง ... See more

2 months ago

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ... See more

2 months ago

📌ชาวเชียงใหม่สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ... See more

2 months ago

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ขอขอบคุณ
"ร้าน แม่เพ็ญซีฟู๊ด" ที่ได้นำอาหาร ... See more

2 months ago

👨‍🔬 ช่วง สาระความรู้ กับโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ... See more

2 months ago

“การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ด้วยหลักการ Real-Time ... See more

2 months ago

🩺 การตรวจแบบ Drive Thru Test ... See more

2 months ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

แพคเกจแบบพบแพทย์

Program 1 PCR Lab Test
🩺 อัตราค่าบริการ 7,000 บาท ... See more

2 months ago

ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ... See more

2 months ago

ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ... See more

« 1 of 2 »