ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรโมชั่น / ข่าวสาร / นานาสาระ
1 day ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

โรงพยาบาลราชเวช​ เชียงใหม่​ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10​ ... See more

1 week ago

ข่าวดี... สำหรับผู้ประกันตนของโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ... See more

1 week ago

Promotion COVID-19 Testing ราคา 3,500 บาท ทราบผลภายใน 12-24 ชั่วโมง
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ... See more

1 week ago

ทางโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัท ... See more

1 week ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ... See more

1 month ago

แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ขอเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่าน​ ... See more

1 month ago

เนื่องด้วย ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. บริษัท ศิริเวช เมดิคอล ... See more

1 month ago

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ... See more

1 month ago

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ... See more

1 month ago
โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

ประกาศ ❗️ ❕

☎️ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ... See more