ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรโมชั่น / ข่าวสาร / นานาสาระ

Facebook Posts

ข้อควรทราบก่อนฉีดวัคซีน Moderna📌 วัคซีนโมเดอร์ คืออะไร ?📌 วัคซีนโมเดอร์นาเหมาะกับใคร ?📌 ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ?📌 ผลข้างเคียงจากวัคซีนโมเดอร์นา ?ติดตามข่าวสาร " โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ " ได้ที่Facebook : bit.ly/3uMKJH1Instagram : bit.ly/3iyABwELine Official : bit.ly/3FkbR4X ... See MoreSee Less
View on Facebook
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา ชุดที่ 2 จากองค์การเภสัชกรรม ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้📌 ขณะนี้โรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างติดต่อกลับผู้จองวัคซีนทุกท่าน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรับวัคซีนหรือการโอนสิทธิ์📌 ลำดับฉีดวัคซีน เป็นไปตามข้อมูลที่มีการจองไว้กับโรงพยาบาลฯ📌 เมื่อถึงลำดับฉีดวัคซีน โรงพยาบาลฯ จะติดต่อถึงผู้จองวัคซีนทุกท่าน เพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาในการเข้ารับวัคซีน📌 ท่านที่ยังไม่ถึงลำดับฉีดวัคซีน โรงพยาบาลฯ จะติดต่อกลับไปภายหลังเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนในชุดถัดไปหมายเหตุ : ข้อมูลวัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลฯ จะประกาศให้ทราบเป็นระยะอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาด โทร : 052-011-999 ต่อ 162-164 (ในวันทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์)ติดตามข่าวสาร " โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ "Facebook : bit.ly/3uMKJH1Instagram : bit.ly/3iyABwELine Official : bit.ly/3FkbR4X ... See MoreSee Less
View on Facebook
วัคซีนโมเดอร์นา ล็อตที่ 2 จำนวน 1,382,500 โดส จัดส่งถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย โดยการนำเข้าจากบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ส่งมอบให้องค์การเภสัชกรรม เเละส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบมาตรฐาน ก่อนให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กระจายฉีดให้กับประชาชนต่อไปติดตามข่าวสาร " โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ " ได้ที่Facebook : bit.ly/3uMKJH1Instagram : bit.ly/3iyABwELine Official : bit.ly/3FkbR4X ... See MoreSee Less
View on Facebook
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่เเจ้งความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นา ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564บริษัทซิลลิค ฟาร์มา พร้อมนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา คาดถึงไทยวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นี้ เเหล่งข้อมูลจาก : องค์การเภสัชกรรมติดตามข่าวสาร " โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ " ได้ที่Facebook : bit.ly/3uMKJH1Instagram : bit.ly/3iyABwELine Official : bit.ly/3FkbR4Xข่าวประชาสัมพันธ์ 27 พฤศจิกายนนี้ วัคซีนโมเดอร์นาถึงไทยอีก จำนวน 1,382,500 โดส ... See MoreSee Less
View on Facebook
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ยินดีแนะนำโปรแกรมตรวจประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กอายุ 1-6 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 📌 ด้านการเคลื่อนไหว 📌 ด้านการใช้กล้ามเนื้อและสติปัญญา 📌 ด้านการใช้ภาษา 📌 ด้านการเข้าใจภาษา 📌 ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 052-011-999 ต่อ 404 หรือ 084-804-5502ติดตามข่าวสาร " โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ "Facebook : bit.ly/3uMKJH1Instagram : bit.ly/3iyABwELine Official : bit.ly/3FkbR4X ... See MoreSee Less
View on Facebook
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่เเจ้งความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นาบริษัทซิลลิค ฟาร์มา พร้อมนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา คาดถึงไทยปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ เเหล่งข้อมูลจาก : องค์การเภสัชกรรมติดตามข่าวสาร " โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ " ได้ที่Facebook : bit.ly/3uMKJH1Instagram : bit.ly/3iyABwELine Official : bit.ly/3FkbR4Xข่าวประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นา บริษัทซิลลิคฯ แจง พร้อมนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา คาดถึงไทยปลายเดือนพฤศจิกายน 64 ... See MoreSee Less
View on Facebook
ท่านที่จองวัคซีนทางเลือก Moderna กับโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนสิทธิ์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้1. โรงพยาบาลฯ จะติดต่อผู้ที่จองวัคซีน เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่รับโอนสิทธิ์2. ผู้รับโอนสิทธิ์เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ได้แก่ - ใบมัดจำวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ฉบับจริง - สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนสิทธิ์ 1 ฉบับ และผู้รับโอนสิทธิ์ 1 ฉบับ - เอกสารเขียนบันทึกข้อความการโอนสิทธิ์ ลงลายมือชื่อผู้โอนสิทธิ์และผู้รับโอนสิทธิ์ให้ครบถ้วน3. นำเอกสารข้างต้นมายืนยันวันที่นัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนหมายเหตุ : โรงพยาบาลฯ อนุญาตให้มีการโอนสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น __________☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาด โทร : 052-011-999 ต่อ 162-164 (ในวันทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์)ติดตามข่าวสาร " โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ " ได้ที่Facebook : bit.ly/3uMKJH1Instagram : bit.ly/3iyABwELine Official : bit.ly/3FkbR4X ... See MoreSee Less
View on Facebook
เเจ้งความคืบหน้าการจัดลำดับเข้าฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา ชุดที่ 1 จำนวน 560 โดส📌 ลำดับฉีดวัคซีน เป็นไปตามข้อมูลที่มีการจองไว้กับโรงพยาบาลฯ📌 ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลฯ จะดำเนินการติดต่อถึงผู้จองวัคซีนทุกท่าน เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติผู้รับวัคซีน และจะกำหนดเวลาที่เหมาะสมเพื่อฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า📌 กำหนดการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปจนครบจำนวนวัคซีนหมายเหตุ :📌 ท่านที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จะต้องได้รับการยืนยันวันและเวลานัดหมายจากโรงพยาบาลฯ เท่านั้นหากได้รับการยืนยันให้ท่านเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนทุกครั้ง เนื่องจากการเปิดใช้วัคซีนโมเดอร์นาแต่ละขวด ต้องใช้วัคซีนให้หมด📌 เอกสารที่ใช้ยืนยันเข้ารับบริการฉีดวัคซีน คือ ใบเสร็จรับเงินมัดจำวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา📌 สำหรับท่านที่ยังไม่ถึงลำดับฉีดวัคซีน โรงพยาบาลฯ จะติดต่อกลับไปเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม____________☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาด โทร : 052-011-999 ต่อ 162-164 (ในวันทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์)ติดตามข่าวสาร " โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ " ได้ที่Facebook : bit.ly/3uMKJH1Instagram : bit.ly/3iyABwELine Official : bit.ly/3FkbR4X ... See MoreSee Less
View on Facebook
การปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-191. หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็น2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา3. รักษาระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร4. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์5. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด6. ดูแลความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์7. หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับผู้อื่น8. หลีกเลี่ยงการสังสรรค์หรืออยู่ในที่มีคนจำนวนมาก9. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณหน้าด้วยความห่วงใยจาก โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ติดตามข่าวสาร " โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ "Facebook : bit.ly/3uMKJH1Instagram : bit.ly/3iyABwELine Official : bit.ly/3FkbR4X ... See MoreSee Less
View on Facebook
ประกาศโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่📌 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้ารับบริการทุกท่าน โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มีมาตรการคัดกรอง คัดแยก และป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลจะพยายามอย่างที่สุด และจะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 📌 โรงพยาบาลต้องขอความร่วมมือจากทุกท่าน โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่างทางสังคม ตลอดระยะเวลาที่ทุกท่านเข้ารับบริการในโรงพยาบาล 📌 หากท่านพบความเสี่ยงใด ๆ ทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร บุคคลที่เข้ามาในโรงพยาบาล และกระบวนการทำงานต่าง ๆ ขอความกรุณาแจ้งเจ้าที่ของโรงพยาบาลโดยทันที หรือแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 061-268-9777ทั้งนี้โรงพยาบาลยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาการให้บริการต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจในการดูแลสุขภาพของท่านติดตามข่าวสาร " โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ "Facebook : bit.ly/3uMKJH1Instagram : bit.ly/3iyABwELine Official : bit.ly/3FkbR4X ... See MoreSee Less
View on Facebook

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า