วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปกส. 50+

ผู้ประกันตนโรงพยาบาลราชเวชเชียวใหม่

ผู้ประกันตนโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สามารถเข้ารับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Single dose) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2563

ลงทะเบียนผ่านเว็บ คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ แผนกการตลาด

  • 095 145 0591
  • 086 431 6731
  • 052 011 999 ต่อ 162 , 164